Καλωσορίσατε στον Ιστοχώρο της ατομικής μας επιχείρησης με διακριτικό τίτλο “igourmet.gr” με έδρα την Νίκαια επί της οδού Κεραμικού 8 ΤΚ 18451 τηλέφωνο 2104909446 και e-mail  help@igourmet.gr. Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, www.igourmet.gr (εφεξής, Ιστοχώρος, επιχείρηση, μας, εμάς, ή εμείς) καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο ενυπάρχει σε αυτόν, από οποιονδήποτε επισκέπτη, εγγεγραμμένο μέλος, ή πελάτη διέπεται από τους όρους χρήσης και λειτουργίας του Ιστοχώρου (στο εξής Όροι Χρήσης ή Όροι).

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ

Τους παρόντες Όρους Χρήσης, σας προτρέπουμε να αναγνώσετε με ιδιαίτερη προσοχή, πριν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστοχώρο. Κάθε Χρήστης, πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του παρόντος Ιστοχώρου δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους Όρους Χρήσης του. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή ως άνω Όρων, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος Ιστοχώρου εν τω συνόλω του, συμπεριλαμβανουμένου και του ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο ενυπάρχει σε αυτόν. Η αποδοχή των Όρων τεκμαίρεται αμάχητα από τη στιγμή που οι Όροι αυτοί ενυπάρχουν σε εμφανές ή προσβάσιμο στον Ιστοχώρο σημείο, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η χρήση του παρόντος Ιστοχώρου τυγχάνει κατ’ αρχήν ελεύθερη, με εξαίρεση στην πρόσβαση και χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) του Ιστοχώρου, από άτομα άνευ δικαιοπρακτικής ικανότητας καθώς και της ειδικότερης κατηγορίας προϊόντων – αλκοολούχων ποτών, σε άτομα κάτω των 18 ετών κατ’ εφαρμογή του  αρ. 4 του Ν. 3730/2008 για τους νόμιμους λόγους και αιτίες που αναφέρονται και ρυθμίζονται ειδικώς στους Όρους Συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες του παρόντος Ιστοχώρου,  καλούνται να δρούν εντός των πλαισίων του Νόμου, σύμφωνα με την καλή πίστη τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Υποχρεούνται επίσης να μην χρησιμοποιούν τον Ιστοχώρο, την ηλεκτρονική αλληλογραφία του, τις φόρμες παραγγελίας και εγγραφής μελών, της εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  ή οποιονδήποτε άλλο χώρο εντός του παρόντος Ιστοχώρου, ή τους σχετιζόμενους με αυτόν τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως facebook, instagram, κλπ,  για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου που είναι, παράνομο, αθέμιτο, δυσφημιστικό, ψευδές, παραπλανητικό, ρατσιστικό, απειλητικό, απατηλό, υβριστικό, άσεμνο, βλάσφημο, πορνογραφικό. Συνιστάται δε στους χρήστες να τηρούν μια μετριοπαθή στάση και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο. Η τήρηση των ως άνω Όρων συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Διαδικτύου.

Η πρόσβαση σε ορισμένα τμήματά του Ιστοχώρου, ενδεχομένως να απαιτεί τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης. Στην περίπτωση αυτή, σας καλούμε να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διατηρήσετε μυστικούς τους κωδικούς σας. Ενδεικτικώς σας προτείνουμε: Να κρατάτε πάντα τα στοιχεία του λογαριασμού σας ασφαλή, να  μην χορηγείται τα στοιχεία εισόδου σας και τους κωδικούς σας σε τρίτα πρόσωπα, να αλλάζετε τακτικά τον κωδικό πρόσβασή σας κλπ. Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων που παρατίθενται στους παρόντες Όρους Χρήσης, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την πρόσβασή σας. Ο αριθμός των προσπαθειών πρόσβασης σε τμήματα του Ιστοχώρου που απαιτούν χρήση προσωπικού κωδικού, ενδέχεται να είναι περιορισμένος έτσι ώστε να καταστέλλεται κατά το δυνατόν εγκαίρως κάθε κακόβουλη προσπάθεια χρήσης των προσωπικών σας κωδικών. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα αν οποιαδήποτε τέτοια χρήση υποπέσει στην αντίληψή σας στο τηλέφωνο επικοινωνίας της επιχείρησης  2104909446 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  help@igourmet.gr

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Ο Ιστοχώρος και κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται σε αυτόν (σήμα, διακριτικό γνώρισμα,  domain name, κείμενο, ιδέα, πρόταση, εικόνα κλπ) προστατεύονται ως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αποκλειστικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Ρητώς δε απαγορεύεται η αναπαραγωγή, ανατύπωση, αναδημοσίευση, αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή,  φόρτωση, αναμετάδοση οποιαδήποτε πληροφορίας, ή περιεχομένου του παρόντος Ιστοχώρου, με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο μέσο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της επιχείρησης. Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα μεμονωμένης αποθήκευσης του περιεχομένου για προσωπική και μόνον χρήση και πάντοτε με μνεία  προέλευσής του από τον Ιστοχώρο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οιαδήποτε απαγορευμένη, άλλως μη ρητά εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου του Ιστοχώρου συνεπάγεται αστικές ή/και ποινικές ευθύνες.

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται στον Ιστοχώρο θεωρούνται αξιόπιστες, δεν παρέχεται καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, την επάρκεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, ή τη χρησιμότητά τους. Ως εκ τούτου, όλες οι πληροφορίες παρέχονται “ως έχουν”. Είναι δυνατό να γίνονται περιοδικά αλλαγές στις πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να ενσωματωθούν στο περιεχόμενο της σελίδας ή όχι, χωρίς να απαιτείται κανενός είδους προηγούμενη προειδοποίηση. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οιαδήποτε πλημμέλεια ή ανακρίβεια στην πληροφορίες του Ιστοχώρου σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε  μαζί μας, στο τηλέφωνο επικοινωνίας της επιχείρησης  2104909446 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  help@igourmet.gr

Ο Ιστοχώρος, οι διαχειριστές του, καθώς και κάθε σχετιζόμενο πρόσωπο: α) δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε εσφαλμένη ή μη κατάλληλη χρήση των πληροφοριών αυτού του Ιστοχώρου, β) δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε για τη χρήση που κάνει ή την εμπιστοσύνη που δείχνει σ’ αυτές τις πληροφορίες, γ) δεν ευθύνονται για τυχόν βλάβες ή ζημίες που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση αυτού του Ιστοχώρου., ακόμη και αν έχει υπάρξει προειδοποίηση για την πιθανότητα επέλευσης της ζημίας αυτής.

Ο Ιστοχώρος μπορεί μερικές φορές να προσφέρει ή να αναφέρεται σε περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους. Οποιαδήποτε γνώμη, συμβουλή, δήλωση, υπηρεσία, προσφορά, πληροφορία ή περιεχόμενο οποιουδήποτε είδους που εκφράζονται ή διατίθενται από τρίτους καταλογίζονται σε αυτούς και δεν απηχούν κατ’ ανάγκη αντιλήψεις μας. Αναφορά σε συγκεκριμένο εμπορικό προϊόν, διαδικασία, συλλογικότητα ή υπηρεσία με την εμπορική επωνυμία, διακριτικό τίτλο, εμπορικό σήμα, κατασκευαστή, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν αποτελεί, ούτε υπονοεί την επιδοκιμασία, σύσταση, ή εύνοιά μας.

 1. NEWSLETTER

Ο Ιστοχώρος  δίνει τη δυνατότητα εγγραφής του Χρήστη στη λίστα παραληπτών (mailing list) επί σκοπώ αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletter), σχετικά με νέα και προσφορές της επιχείρησης, για τα  προϊόντα μας. Για την εγγραφή του Χρήστη απαιτείται η γνωστοποίηση  του ονόματος και του επωνύμου του η υποβολή της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης. Ο Χρήστης δύναται κατά τη διαδικασία αυτή να λαμβάνει e-mail οδηγιών εγγραφής. Η υπηρεσία Newsletter παρέχεται από την εταιρεία Mailchimp (αυτοματοποιημένη πλατφόρμα επικοινωνίας). Κατά τη διαδικασία εγγραφής, ο Χρήστης αναγνωρίζει, και συναινεί ρητώς και ανεπιφύλακτα, ότι τα προσωπικά του δεδομένα (ον/μο και ηλεκτρονική διεύθυνση) θα μεταφερθούν στη MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της υπηρεσίας. Ο Ιστοχώρος σας ενημερώνει ότι παρέχεται ρητά και ευχερώς δυνατότητα διαγραφής (unsubscribe) από την εν λόγω υπηρεσία, οποτεδήποτε ο Χρήστης το αποφασίσει.  Συγκεκριμένα ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή, από το footer οποιουδήποτε email του έχει αποσταλεί από τον Ιστοχώρο να προβεί σε διαγραφή (unsubscribe) του από τη λίστα παραληπτών, κατόπιν τούτου, ο Ιστοχώρος δε θα έχει καμία επικοινωνία μαζί σας από εκεί και πέρα. Αν τυχόν παρατηρήσετε ότι συνεχίζεται η λήψη ενημερώσεων παρά το ότι έχετε προβεί σε αίτημα διαγραφής, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο επικοινωνίας της επιχείρησης  2104909446 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  help@igourmet.gr, ώστε να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατέψουμε τα δεδομένα σας και να διαγραφείτε από τη λίστα μας.

 1. HOSTS – HYPERLINKS BANNERS- ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΎΝΗΣ

Οι συνδέσεις υπερκειμένου που πιθανόν να περιλαμβάνονται στον Ιστοχώρο, είναι δυνατόν να σας οδηγήσουν σε ιστότοπους που δημοσιεύονται από τρίτα μέρη, το περιεχόμενο των οποίων δεν υπόκειται στον έλεγχό μας. Ως εκ τούτου, στον βαθμό που οι εν λόγω συνδέσεις υπερκειμένου περιλαμβάνονται στον παρόντα Ιστοχώρο με μοναδικό σκοπό να διευκολύνουν την περιήγησή σας στο Διαδίκτυο, η περιήγηση σε ιστότοπους τρίτων μερών γίνεται με δική σας απόφαση και με δική σας ευθύνη. Ο Ιστοχώρος δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 1. COOKIES

Ο Ιστοχώρος  χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας όσο περιηγείστε στον Ιστοχώρο, δεν συγκεντρώνουν προσωπικά σας δεδομένα, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε  αρχείου της συσκευής σας, δεν προκαλούν βλάβη ούτε μεταφέρουν ιούς. Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνον για την βελτιστοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει ο Ιστοχώρος. Ο Χρήστης δύναται να προβεί σε ρύθμιση  του χρησιμοποιούμενου από αυτόν διακομιστή ούτως ώστε να μην αποδέχεται τη λήψη  των cookies, λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον τρόπο αυτόν δύναται να επηρεάσει την λήψη δεδομένων από τον Ιστοχώρο καθώς και να απομειώσει την ποιότητα των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών, για τις οποίες ο Ιστοχώρος  ουδεμία ευθύνη φέρει. Επίσης σε κάθε περίπτωση ο Ιστοχώρος σας ενημερώνει ότι παρέχεται ρητά και ευχερώς δυνατότητα μη αποδοχής ή αποδοχής των cοοkies κατά την είσοδό σας στον Ιστοχώρο. Εάν επιλέξετε να μην αποδεχθείτε, να μην ενεργοποιήσετε ένα Cookie ή να το απενεργοποιήσετε αργότερα ενδέχεται καθώς περιηγήστε  στον Ιστοχώρο μας να μην χρησιμοποιείτε προς όφελός σας ορισμένες λειτουργίες και κάποιες άλλες να είναι περιορισμένες. Χρησιμοποιούμε της υπηρεσίες της Google analytics για την καταγραφή στατιστικών κίνησης. Χρησιμοποιούμε cookies για τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών αποκλειστικά και μόνο για τον Ιστοχώρο μας και δεν μεταβιβάζονται σε κανέναν άλλο άτομο, εταιρία και οργανισμό. Μπορείτε αν δεν επιθυμείτε την χρήση τους να τα απενεργοποιήσετε από τον φυλλομετρητή σας (Browser) που χρησιμοποιείτε για την περιήγησή σας στο Διαδίκτυο ή και να τα διαγράψετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε από τον ίδιο φυλλομετρητή σας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον Ιστοχώρο μας και δεν απενεργοποιήσετε τα cookies σας αποδέχεστε την παραπάνω χρήση τους για τους λόγους που αναφέρουμε.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, του Δημητρίου με Α.Φ.Μ. 038979827, ιδιοκτήτρια της ατομικής επιχείρησης με διακριτικό τίτλο «igourmet» με έδρα την Νίκαια επί της οδού Κεραμικού 8 ΤΚ 18451, τηλέφωνο επικοινωνίας 2104909446 ή διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας help@igourmet.gr.

Οι επισκέψεις εκάστου Χρήστη στον Ιστοχώρο  δεν συνεπάγονται αυτόματη καταχώρηση δεδομένων που τον ταυτοποιούν. Υπάρχουν ωστόσο πληροφορίες και δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία δύνανται να συλλεχθούν και να τηρηθούν στον Ιστοχώρο (για παράδειγμα, ο τύπος του φυλλομετρητή Διαδικτύου του Χρήστη, το λειτουργικό σύστημα του Χρήστη για την πρόσβαση σε ιστοσελίδες του Ιστοχώρος κλπ), με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Περαιτέρω, συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας πρωτοκόλλου (διεύθυνση ΙΡ) και το όνομα χώρου σας (domain name). Η διεύθυνση ΙΡ καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης μέσω της οποίας ο  Χρήστης έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην συνέχεια στον Ιστοχώρο. Η διεύθυνση ΙΡ κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας των συστημάτων των σελίδων (server, data base, δικτύου κτλ). Αυτές οι πληροφορίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να σας παρέχουν μια πιο προσωποποιημένη εμπειρία κατά την επίσκεψή σας στον Ιστοχώρο.

Η ενδεχόμενη συλλογή και χρήση από τον Ιστοχώρο των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προηγούμενης δικής τους γνωστοποίησης και ρητής συναίνεσης.

 1. EIΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ Ο ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ

Ειδικότερα δε αναφερόμαστε στις κάτωθι περιπτώσεις:

1) κατά την εγγραφή του Χρήστη στη λίστα παραληπτών του Ιστοχώρου, (newsletter) όπου και ζητείται το ονοματεπώνυμό του Χρήστη, η ηλεκτρονική του διεύθυνση  και το τηλέφωνό του.

2) κατά την εγγραφή του Χρήστη ως πελάτη του ηλεκτρονικού καταστήματος του Ιστοχώρου  (e- shop), όπου και ζητείται το ονοματεπώνυμο του Χρήστη, η ηλεκτρονική του διεύθυνση, η διεύθυνση κατοικίας του, ο ταχυδρομικός του κώδικας και το τηλέφωνό του.

3) κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) του Ιστοχώρου επί σκοπώ  διεκπεραιώσεως ηλεκτρονικών παραγγελιών όπου και ζητούνται, το ονοματεπώνυμο του Xρήστη, η διεύθυνση παράδοσης, ο ταχυδρομικός του κώδικας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου του κινητού ή σταθερού, καθώς και δεδομένα πληρωμής (χρεωστικές/ πιστωτικές κάρτες κ.λπ) του Χρήστη και όσον αφορά στους επιτηδευματίες o ΑΦΜ τους, η Δ.Ο.Υ τους και η επαγγελματική τους ιδιότητα,  (δείτε τους όρους συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος).

Τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιούνται στον Ιστοχώρο από τους Χρήστες, και κατόπιν της ρητής και ανεπιφύλακτης συναινέσεώς τους καταγράφονται από τον Ιστοχώρο σε ηλεκτρονικό αρχείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, το οποίο τηρείται κατά τα ανωτέρω για ενημερωτικούς και για εμπορικούς σκοπούς.

 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο Ιστοχώρος τηρεί απαρέγκλιτα τις εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το Ν. 4624/2019 καθώς και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Τα στοιχεία που δηλώνονται από τους Χρήστες και κατόπιν συλλέγονται στις παραπάνω περιπτώσεις από τον Ιστοχώρο, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από την μεριά μας. Δεν θα δώσουμε ποτέ εν γνώσει μας τα στοιχεία σας σε κανένα τρίτο μέρος και για κανέναν απολύτως λόγο, εκτός αν εσείς έχετε ρητά συναινέσει σε αυτό, ή εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο και ιδίως εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές ή άλλες κρατικές Αρχές, τηρουμένης πάντοτε της κατά Νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας.

 1. XΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών και για όσο χρόνο ορίζεται από τη νομοθεσία για την άσκηση τυχόν αξιώσεων που απορρέουν από τις παραπάνω σχέσεις, και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

iii. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς, εφ’ όσον γνωστοποιήσετε στον Ιστοχώρο τα προσωπικά σας δεδομένα, δικαιούστε να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, και διαγραφή κάθε δεδομένου που σας αφορά, να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την επιχείρησή μας. Επίσης μπορείτε να προβείτε σε ανάκληση της συγκατάθεσής σας σχετικά με τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας πριν την ανάκλησή της.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ή για τυχόν ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικώς ή εγγράφως στην επιχείρηση,  στο τηλέφωνο επικοινωνίας της επιχείρησης 2104909446 ή  στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας   help@igourmet.gr.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η επιχείρηση θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

 1. AΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Οι παρόντες Όροι ισχύουν μόνο για τον παρόντα Ιστοχώρο και τους διαδικτυακούς τόπους των οποίων την ιδιοκτησία και διαχείριση έχει η επιχείρηση και δεν ισχύουν για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές άλλων εταιρειών τις οποίες η επιχείρηση δεν ελέγχει. Ο Ιστοχώρος και οι λοιποί διαδικτυακοί τόποι που ανήκουν στην επιχείρηση ( π.χ μέσα κοινωνικής δικτύωσης) δύνανται να περιλαμβάνουν links («δεσμούς») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από την επιχείρηση αλλά από τρίτους. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η επιχείρηση για τους όρους χρήσης και συγκεκριμένα προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών, τους οποίους υιοθετούν και εφαρμόζουν τρίτα πρόσωπα.

 1. v. ΔIKAIΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ: Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.  Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.
 2. ΒLOG

Στον Ιστοχώρο μας φιλοξενείται και ιστολόγιο (blog). O Ιστοχώρος δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων των χρηστών του. Έκαστος χρήστης τυγχάνει αποκλειστικώς υπεύθυνος για το περιεχόμενο των σχολίων του. Οι χρήστες με την εγγραφή τους στο παρόν συμφωνούν ότι δεν θα προβαίνουν σε παράνομες και προσβλητικές αναρτήσεις σχολίων ή έτερου υλικού το οποίο αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία. Η ανάρτηση διαφημιστικού υλικού επιτρέπεται μόνον κατόπιν ρητής αδείας του Ιστοχώρου. Ο Ιστοχώρος διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει άνευ οιασδήποτε ενημέρωσης  οποιοδήποτε σχόλιο παραβιάζει τους ως άνω κανόνες, καθώς και οιοδήποτε σχόλιο κρίνεται μη σχετικό με τη θεματολογία και τους σκοπούς του Ιστοχώρου. Ο Ιστοχώρος  σε καμία περίπτωση δεν  υιοθετεί και ενστερνίζεται  τις εκφραζόμενες απόψεις, ιδέες, αντιλήψεις των χρηστών του. Ο Ιστοχώρος δεν ευθύνεται για προσωπικές διενέξεις μεταξύ των χρηστών , ή των χρηστών και τρίτων προσώπων,  ούτε για την αλήθεια, την  εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων των αναρτήσεων των χρηστών. Οι χρήστες αναλαμβάνουν τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων από αυτούς πληροφοριών. Για οποιαδήποτε απορία σας, ή αντίρρησή σχετικά με  ανάρτηση χρήστη του blog, η οποία κρίνεται ότι θίγει την προσωπικότητα και τα συμφέροντά σας, επικοινωνήστε άμεσα στο τηλέφωνο επικοινωνίας του Ιστοχώρου 2104909446 ή  στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  μας help@igourmet.gr

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο Ιστοχώρος λαμβάνει κάθε συνετή προφύλαξη και προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια για να είναι τα δεδομένα σας και οι συναλλαγές σας ασφαλή. Σας δηλώνουμε ότι ελέγχουμε επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των προσφερόμενων υπηρεσιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Καμία κίνηση όμως στο Διαδίκτυο δεν είναι 100% ασφαλής, αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχετε υπόψη σας σε κάθε περίπτωση. Κατά  περιήγησή σας στον παρόντα δικτυακό τόπο σας παροτρύνουμε να χρησιμοποιείτε λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time bombs κ.α.

Επίσης, ο Ιστοχώρος καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, για να προστατεύσει τα δεδομένα σας και τις συναλλαγές σας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της κρυπτογράφησης στοιχείων τα οποία εισάγει – γνωστοποιεί ο εκάστοτε Χρήστης σε μορφή 128bit. Τα στοιχεία τα οποία θα μας γνωστοποιήσετε παραμένουν κρυπτογραφημένα και συνεπώς μη ορατά σε τρίτους.

Επίσης, ο Ιστοχώρος καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, για να προστατεύσει τα δεδομένα σας και τις συναλλαγές σας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της κρυπτογράφησης στοιχείων τα οποία εισάγει – γνωστοποιεί ο εκάστοτε Χρήστης σε μορφή 128bit. Τα στοιχεία τα οποία θα μας γνωστοποιήσετε παραμένουν κρυπτογραφημένα και συνεπώς μη ορατά σε τρίτους. Επίσης ο Ιστοχώρος παρέχει τη δυνατότητα χρήσης προσωπικών κωδικών προς αναγνώρισή σας και συγκεκριμένα: 1) ο κωδικού εισόδου (e-mail ή username) και 2) προσωπικού μυστικού κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι, έπειτα από κάθε καταχώρηση τους, σας παρέχουν αυτομάτως πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια. Σας παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής των παραπάνω κωδικών όσες φορές και όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Ο μόνος που ουσιαστικά έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς οι ίδιοι μέσω των κωδικών σας και ως εκ τούτου τυγχάνετε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και της απόκρυψής τους από τρίτα πρόσωπα. Στην περίπτωση της απώλειας ή διαρροής των κωδικών σας, είναι επιτακτική η ανάγκη άμεσης ειδοποίησης μας από εσάς καθώς η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τη χρήση των παραπάνω κωδικών από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση επαναλαμβανόμενων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών, χρησιμοποιώντας όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα.

Ο Ιστοχώρος δεν, φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) του χρήστη των υπηρεσιών μας και τα δεδομένα του χρήστη καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του χρήστη ή τρίτου, από τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω, εφόσον εκπληρώνει τις νόμιμες υποχρεώσεις πρόνοιας και λήψης των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και αποτροπής βλαβών.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η επιχείρηση, διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει, καταργεί, τροποποιεί ελεύθερα, άνευ προειδοποίησης και μονομερώς τους Όρους Χρήσης του παρόντος Ιστοχώρου, ειδικότερα για λόγους συμμόρφωσης με κάθε νέα ισχύουσα νομοθεσία ή/και κανονισμούς ή/και για τη βελτίωση του Ιστοχώρου. Με την  ανάρτηση στον παρόντα δικτυακό τόπο, οποιουδήποτε νέου Όρου, ή τροποποίησης ή κατάργησης ήδη υπάρχοντος όρου  αυτός τίθεται σε ισχύ. Οι Χρήστες προτρέπονται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους. Μόνη η ανάρτηση ‘Όρων  στον παρόντα Ιστοχώρο, πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους.

 1. ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ.

Οι Όροι Χρήσης του παρόντος Ιστoχώρου εφαρμόζονται ανάλογα και στα προφίλ, στις ομάδες και γενικότερα στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπου η επιχείρηση και ο Ιστοχώρος,  διατηρεί παρουσία με τον οποιονδήποτε τρόπο.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή οποιασδήποτε αξίωσης σχετικά με τον παρόντα Ιστοχώρο, θα ισχύει το ελληνικό δίκαιο, ανεξαρτήτως του είδους της διαφοράς. Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την ισχύ τους, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενό τους, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα. Παρά τα ανωτέρω, η επιχείρηση, διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης των όρων χρήσης.

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Διεύθυνση URL Ιστότοπου: www.igourmet.gr,  ατομική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “igourmet.gr”, με έδρα την Νίκαια επί της οδού Κεραμικού 8 ΤΚ 18451, τηλέφωνο επικοινωνίας 2104909446 και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και e-mail  help@igourmet.gr, της ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, του Δημητρίου με Α.Φ.Μ. 038979827.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η χρήση των παρόντων όρων παραχωρήθηκε στην επιχείρησή μας από τη συντάξασα δικηγόρο Αθηνών Μπιθέλη Κωνσταντίνα, κάτοικο Αθηνών, οδός Ασκληπιού 26-28 τηλ 2169003482. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή τους άνευ εγγράφου αδείας και συναινέσεώς της συντάξασας.